Hanoi, VN mây rải rác

nhiệt độ từ 35 - 35℃, gió 1.37m/s, khả năng mưa 42%, áp suất 1000 hpa