Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 25 - 25℃, gió 2.3m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1006 hpa