Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 29 - 29℃, gió 2.3m/s, khả năng mưa 72%, áp suất 1004 hpa