Hanoi, VN ít mây

nhiệt độ từ 24 - 24℃, gió 3.6m/s, khả năng mưa 16%, áp suất 1002 hpa