Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 14 - 14℃, gió 2.12m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1019 hpa