Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 17 - 17℃, gió 2.4m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1017 hpa