Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 26 - 26℃, gió 2.46m/s, khả năng mưa 75%, áp suất 1010 hpa