Hanoi, VN ít mây

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 3.6m/s, khả năng mưa 20%, áp suất 1005 hpa