Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 31 - 31℃, gió 2.58m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1001 hpa