Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 27 - 27℃, gió 2.1m/s, khả năng mưa 85%, áp suất 1010 hpa