Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 2.6m/s, khả năng mưa 89%, áp suất 1004 hpa