Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 3.86m/s, khả năng mưa 86%, áp suất 1003 hpa