Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 33 - 33℃, gió 0.53m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 999 hpa