Hanoi, VN sương mù

nhiệt độ từ 23 - 23℃, gió 2.1m/s, khả năng mưa 40%, áp suất 1014 hpa