Hanoi, VN sương mù

nhiệt độ từ 16 - 16℃, gió 3.09m/s, khả năng mưa 75%, áp suất 1014 hpa