Hanoi, VN sương mù

nhiệt độ từ 18 - 18℃, gió 2.6m/s, khả năng mưa 75%, áp suất 1019 hpa