Lịch ngày hôm nay

  • Thứ hai 28/11/2022 - Ngày 5/11 âm lịch.
  • (Hoàng Đạo)

  • Ngày Ất Dậu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
  • Giờ đầu ngày: Bính Tý.
  • Tiết: Tiểu tuyết.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Xem chi tiết