10 kiêng kỵ đêm Giao Thừa, cẩn thận 3 điều tránh tài vận thất thoát

Cùng xem và tránh một số điều cấm kỵ trong đêm Giao Thừa để gặp được nhiều may mắn trong năm !

Giao thừa có nên đi hái lộc không?

Người Việt có tục hái lộc từ ngàn xưa, vào thời điểm sau giao thừa, người ta thường đi chùa hái một cành lộc nhỏ với ý nghĩa tượng trưng là mang lộc chồi, mang sự sinh sôi nảy nở về nhà

2 mục

Danh mục