Hanoi, VN ít mây

nhiệt độ từ 25 - 25℃, gió 0.72m/s, khả năng mưa 21%, áp suất 1013 hpa