Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 32 - 32℃, gió 1.92m/s, khả năng mưa 65%, áp suất 1007 hpa