Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 32 - 32℃, gió 6.7m/s, khả năng mưa 77%, áp suất 1002 hpa