Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 27 - 27℃, gió 2.04m/s, khả năng mưa 80%, áp suất 999 hpa