Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 27 - 27℃, gió 6.07m/s, khả năng mưa 81%, áp suất 1004 hpa