Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 25 - 25℃, gió 3.06m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1018 hpa