Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 25 - 25℃, gió 2.06m/s, khả năng mưa 75%, áp suất 1010 hpa