Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 33 - 33℃, gió 0.8m/s, khả năng mưa 87%, áp suất 1001 hpa